Hakkımızda

Reprode Enerji Mühendislik A.Ş. global bir sorun olarak nitelendirilen iklim krizine çözüm aramak amacıyla faaliyetine 2022 yılında başlamıştır. Bu kapsamda çözümün bir parçası olabilecek yenilenebilir enerji teknolojileri, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konularında projeler üreterek ülkemize ve dünyaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Paris Antlaşması ve iklim krizi gereği tüm dünyada karbon emisyonlarının azaltımı ile ilgili yoğun çalışmalar devam etmektedir. Alternatif bir enerji kaynağı olarak, biyogazdan elde edilen yenilenebilir doğal gaz üretimi ile sanayi, turizm ve tarım sektörlerinin karbon emisyonlarını azaltmaya çalışmaktayız.  Ayrıca güneş, biyogaz ve rüzgar gibi mevcutta kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının hibrit çalışmalarını sağlayacak projeler yaparak bu kaynaklardan daha etkili faydalanmayı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi projeleri kapsamında sanayi tesisleri ve OSB’ler içerisinde endüstriyel simbiyozu geliştirecek çalışmalar yaparak kaynak verimliliğini artıracak ve atık oluşmasını azaltacak projeler geliştirmek istiyoruz. Tarım, turizm ve sanayi bölgelerinde oluşan atıkları kullanarak mümkün olduğunca yakın bölgelerde üretim tesisleri kurarak ilgili bölgelerin enerji ihtiyacını tamamıyla temiz kaynaklardan sağlayacak projeler geliştiriyoruz.

Enerji verimliliği ile ilgili projeler üreterek enerjinin verimli kullanılmasının yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması ve daha çevreci tesislerin oluşturulması için projeler yapıyoruz.

Tasarımını yapmış olduğumuz projelerin iş planlarının, gerekli raporlamalarının yapılması, ulusal ve/veya uluslararası destek ve teşvikler ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmasını sağlıyoruz.

MİSYON:

Dünyanın sürdürülebilir enerjiye ve kaynak verimliliği ile ilgili uygulamalara geçişini kolaylaştırmak.

VİZYON:

Temiz enerji, sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliğini dünya genelinde uygulanabilir hale getirerek, doğa dostu sanayi, turizm, tarım tesisleri ve şehirler tasarlamak.

Ara...