Karbon Nötr Tesis Projeleri

ISO 14064 standardına göre mevcut emisyon tespitleri, yapılarak tesisle birlikte iyileştirme hedeflerinin belirlenmesi, emisyon hedeflerinin veya karbon nötr olmak için gerekli plan ve projelerin yapılması, ayrıca tesis içerisine kurulacak sistemler ile birlikte anlık emisyon değerlerinin ölçülmesi ve kaydının yapılması ve bu değerlerin emisyon doğrulaması yapacak kuruluşlara sunulması hizmetleri yürütülmektedir.

Tesislerin emisyonlarını azaltmak için tesisin kullandığı cihazlar, bulunduğu konum ve atıkları dikkate alarak enerji ihtiyacının tamamı veya bir kısmı güneş, rüzgar ve yenilenebilir doğal gaz gibi kaynaklarla karşılayacak projeler geliştirilmektedir.

Ara...