Karbon Ayak İzi Tespiti & Azaltımı

Karbon ayak izi; üretilen sera gazı miktarı bakımından insan kaynaklı faaliyetlerin çevreye verdiği zararın birim karbondioksit olarak değeridir.

Karbon ayak izi azaltımı hesaplama, raporlama, azaltımı, uzaklaştırılması, iyileştirilmesi, doğrulanması ve geçerli kılınması ile ilgili TSE EN ISO 14064 standardı bulunmaktadır. Bu standart ise üçe ayrılmaktadır.

14064-1: Sera gazı salımlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanması ve raporlanmasına dair kılavuz ve özellikler

14064-2: Sera gazı salım azaltımlarının veya uzaklaştırma, iyileştirmelerinin proje düzeyinde hesaplanması, izlenmesi ve raporlanmasına dair kılavuz ve özellikler

14064-3: Sera gazı beyanlarının doğrulanması ve geçerli kılınmasına dair özellikler ve kılavuzdur.

14064 standartlarından ayrı olarak, ürün bazın karbon ayak izi hesaplamak için PAS250, GHG protocol veya ISO 14067 standartları kullanılmaktadır.

Öncelikli olarak kurum veya kuruluşlar karbon emisyonlarının kaynaklarını, miktarlarını varsa karbon yutaklarını, hesaplama yapılacak kurum/kuruluşun sınırları belirlenmeli ve bunları kayıt altına alınmalıdır.

Kurum/kuruluşun karbon ayak izi tespit edildikten ve gerekli takip sistemi kurulduktan sonra karbon emisyonlarını azaltımlarını veya uzaklaştırmalarını iyileştirecek projeler geliştirilmeli, kurum/kuruluşun karbon nötr olma veya emisyon azaltım hedeflerini belirleyerek buna uygun bir yol haritası belirlenmelidir.

Sera gazı beyanlarının doğrulanması ve geçerli kılınması için yetkili kuruluşlara doğrulama işlemi yaptırılmalıdır. Doğrulama ile ilgili kabul görmüş olan bazı uluslararası standartlar;

  • CDM (Clean Devolepment Mechanism)
  • VCS (Verified Carbon Standart)
  • GS (Gold Standart)
  • Social Carbon’dur.

Karbon ayak izi azaltım projeleri kapsamında karbon kredisi geliştirilebilir. Geliştirilen bu krediler, karbon nötr olma hedefli olan kurum ve kuruluşlara satılabilir. Bu işlemler karbon borsaları üzerinden yapılabilmektedir. Ancak bu borsalarda işlem yapabilmesi için kurum/kuruluş karbon emisyon değerlerini yetkili kuruluşlara doğrulatılmalıdır.

Karbon ayak izi azaltma projeleri, şirketlere sadece karbon sertifikası ile ilgili avantajlar sağlamaz.

İlave olarak;

  • Kaynak ve enerji verimliliği ile ilgili kurum/kuruluş için iyileştirmeler sağlar.
  • Organizasyonel ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesine yardımcı olur.
  • Ulusal ve uluslararası alanda iklim değişikliği mücadele eden kurum/kuruluşlar arasında yer alabilir.
  • Yapılan iyileştirmelerle sağlanan verimlilik avantajlarının yanı sıra, karbon emisyon doğrulaması ile karbon borsalarında gerçekleştirilecek ticaret ile ilave gelir elde edilebilir.
  • Ülkemizin açıklamış olduğu 2053 net sıfır hedefine yaklaşması için yapılması gereken iyileştirmelerde öncü olmak ve daha fazlasını sağlayan birçok avantajı bulunmaktadır.

Reprode Enerji olarak kurum ve kuruluş bazında karbon ayak izinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmenin yanı sıra tüm bu süreçlerin dijitalleşmesi ile ilgili de çalışmalar yürütmekteyiz.

Ara...