Daha Temiz Bir Doğa İçin

Yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konularında projeler üreterek, düşük karbon emisyonlu tesisler ve yaşam alanları tasarımları yaparak doğaya hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Çözümlerimiz

Sürdürülebilir Yaşam Alanları

Bulunduğu iklim ve coğrafi şartlarına uygun olarak sürdürülebilirlik esaslarına göre planlanmış tesisler ve yaşam alanları projelendiriyoruz.

Sürdürülebilir Sanayi

Sanayi tesisler için sadece yenilenebilir enerji projeleri değil aynı zamanda sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, kaynak ve enerji verimliliği projeleri hazırlıyoruz.

Karbon Nötr Tesis Projeleri

ISO 14064 standardına göre mevcut emisyon tespitleri, yapılarak tesisle birlikte iyileştirme hedeflerinin belirlenmesi, emisyon hedeflerinin veya karbon nötr olmak için gerekli plan ve projelerin yapılması...

Eco-Endüstriyel Park Projeleri

Organize Sanayi bölgeleri için yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi projeleri hazırlayarak mevcutta kurulu bulunan organize sanayi bölgelerinin yeşil sanayi bölgelerine dönüştürecek projeler hazırlıyoruz.

Karbon Ayak İzi Tespiti, Azaltımı & Doğrulaması

Karbon ayak izi; üretilen sera gazı miktarı bakımından insan kaynaklı faaliyetlerin çevreye verdiği zararın birim karbondioksit olarak değeridir.

Ara...