Eco-Endüstriyel Park Projeleri

Organize Sanayi bölgeleri için yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi projeleri hazırlayarak mevcutta kurulu bulunan organize sanayi bölgelerinin yeşil sanayi bölgelerine dönüştürecek projeler hazırlıyoruz.

Sanayi bölgeleri içerisinde bulunan tesisler ile birlikte endüstriyel simbiyoz projeleri hazırlayarak, organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan tesisler tamamını kapsayacak şekilde döngüsel ekonomi projeleri hazırlıyoruz.

Kendi enerjisini dışa bağımlı olmadan güneş, rüzgar, yenilenebilir doğal gaz gibi kaynaklarla karşılayacak organize sanayi bölgeleri projeleri yapıyoruz.

Ara...